Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty

wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1

Samodzielne Stanowisko - Architekt Miejski, pokój nr 8 (parter), godziny: 7.30 – 15.30

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804) - od zaświadczenia 17 zł.


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub bezgotówkowo na rachunek urzędu: Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1 37-300 Leżajsk:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Nr rachunku bankowego: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Termin i sposób załatwienia

Na bieżąco.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2489
03 stycznia 2013 09:58 Ewa Jagusiak - Aktualizacja danych sprawy.
29 grudnia 2009 12:37 Paweł Bucior - Aktualizacja danych sprawy.
08 lipca 2008 12:50 Paweł Bucior - Dodanie załącznika.