Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty

wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1
Samodzielne Stanowisko - Architekt Miejski, pokój nr 8 (parter), godziny: 7.30 – 15.30

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804):

- od wypisu:

a) do 5 stron – 30 zł

b) powyżej 5 stron – 50 zł

- od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b) nie więcej niż - 200 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub bezgotówkowo na rachunek urzędu:

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1 37-300 Leżajsk
 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Nr rachunku bankowego: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Uwaga: Na podstawie przepisów ww. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej podmioty wymienione w art. 7 ustawy.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni od złożenia podania.

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2823
03 stycznia 2013 09:57 Ewa Jagusiak - Aktualizacja danych sprawy.
29 grudnia 2009 12:37 Paweł Bucior - Aktualizacja danych sprawy.
08 kwietnia 2008 11:42 Administrator - Dodanie załącznika.