Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów

Miejsce złożenia dokumentów

Samodzielne stanowisko – Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej – pok. 6

godziny: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

W trakcie prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji dokonywane są oględziny drzew i krzewów

Podstawa prawna

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (D.Z U. z 2013.627 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3608
22 października 2015 07:36 Paweł Bucior - Aktualizacja danych sprawy.
19 października 2015 12:57 Paweł Bucior - Dodanie załącznika.
19 października 2015 12:57 Paweł Bucior - Usunięcie załącznika.