Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów

Miejsce złożenia dokumentów

Samodzielne stanowisko – Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej – pok. 6

godziny: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

W trakcie prowadzonego postępowania dokonywane są oględziny drzew i krzewów

Podstawa prawna

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (D.Z U. z 2016.2134 z późniejszymi zmianami)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3706
16 listopada 2017 14:47 Paweł Bucior - Aktualizacja danych sprawy.
16 listopada 2017 14:41 Paweł Bucior - Aktualizacja danych sprawy.
16 listopada 2017 14:40 Paweł Bucior - Dodanie załącznika.