Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek o dokonanie wpisu do CEIDG

- dowód osobisty lub paszport

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich - pokój nr 4.
godziny: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30.

Opłaty

brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649).

Inne informacje

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, na podstawie którego można dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgłosić zmianę wpisu do CEIDG, zawiesić działalność gospodarczą, wznowić działalność gospodarczą, wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG.

Więcej informacji można uzyskać na portalach internetowych:
www.firma.gov.pl
www.biznes.gov.pl

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-08
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4703
08 maja 2018 14:47 Magdalena Dziędzik - Aktualizacja danych sprawy.
08 maja 2018 14:33 Magdalena Dziędzik - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2015 13:54 Paweł Bucior - Aktualizacja danych sprawy.