Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca projektu uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulic Ogrodowej Sandomierskiej w Leżajsku

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulic Ogrodowej Sandomierskiej w Leżajsku został wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku – pokój nr 2 A w okresie...