Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 27 sierpnia 2013 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący działkę nr 548/120, położoną w Leżajsku, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 6 sierpnia 2013 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące: działkę ewid. nr 3355/1 oraz części działek ewid. nr 963/1 i nr 5972/10. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul....

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 14 maja 2013 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości będące własnością Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego: - garaż nr 2 położony w rejonie budynków wielolokalowych ul....

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 13 marca 2013 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: - lokal mieszkalny nr 35 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 55, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 27 lutego 2013 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość niezabudowaną, będącą własnością Gminy Miasto Leżajsk, położoną w Leżajsku przy ul. Fiołkowej, oznaczoną jako działka nr 6666 o pow. 655 m2z KW RZ1E/00056831/9,...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 22 stycznia 2013 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: - lokal mieszkalny nr 34 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63A, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 5 grudnia 2012 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące: 1) działki nr 29/34 o pow. 112 m2 i nr 5724/4 o pow. 399...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 11 października 2012 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal nr 9 w budynku położonym przy ul. Klasztornej 6, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. lokalu zostały zawarte w wywieszonym wykazie. Dodatkowe...