Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 25 stycznia 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość zabudowaną, będącą własnością Gminy Miasto Leżajsk, położoną w Leżajsku przy ul. Sandomierskiej, oznaczoną jako działka nr 4310/5 o pow. 1309 m2 objętą...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 18 stycznia 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości niezabudowane, będące własnością Gminy Miasto Leżajsk, położone w Leżajsku przy ul. Długiej, oznaczone jako działki nr 600/38 o pow. 2717 m2, nr 600/39...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 26 października 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Sanowej, składającą się z działek nr 939/2 o pow.1682 m2 i nr 939/3 o pow. 62 m2, przeznaczoną...

Informacja Burmistrza

I N F O R M A C J A BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Rada Miejska w Leżajsku w dniu 30 sierpnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr XXXIX/259/10 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic Studziennej, Moniuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej w Leżajsku. Szczegółowe informacje dotyczące scalenia i podziału nieruchomości...

Informacja Burmistrza

INFORMACJA Niniejszym informuję, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych na południe od ulicy Podzwierzyniec w Leżajsku, został wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku – pokój nr 2 w okresie od 1...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 29 czerwca 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną w rejonie ulicy Opalińskiego, oznaczoną jako działka nr 4021 o pow. 19 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 18 maja 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Burmistrzów Zawilskich, oznaczoną jako działka nr 2870/1 o powierzchni 20 a 70 m2, przeznaczoną...

Informacja Burmistrza Leżajska

I N F O R M A C J A BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Rada Miejska w Leżajsku w dniu 28 kwietnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI/224/10 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza żydowskiego w Leżajsku. Szczegółowe informacje dotyczące scalenia i podziału nieruchomości...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulic Studziennej, Moniuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej w Leżajsku został wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku –...