Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 22 stycznia 2013 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: - lokal mieszkalny nr 34 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63A, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 5 grudnia 2012 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące: 1) działki nr 29/34 o pow. 112 m2 i nr 5724/4 o pow. 399...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 11 października 2012 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal nr 9 w budynku położonym przy ul. Klasztornej 6, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. lokalu zostały zawarte w wywieszonym wykazie. Dodatkowe...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 13 marca 2012 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewidencyjną nr 3757/7 o pow. 16 m2, położoną w Leżajsku, przy ul. Jana Brzozy, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 28 lutego 2012 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewidencyjną nr 3493/3 o pow. 646 m2, położoną w Leżajsku, przy ul. Wyspiańskiego, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 22 listopada 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość niezabudowaną, będącą własnością Gminy Miasto Leżajsk, położoną w Leżajsku przy ul. Witosa, oznaczoną jako działka nr 6693/2 o pow. 794 m2 objętą KW 28430, przeznaczoną...