Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych zadań drogowych w Leżajsku

RGM.7041-20/03/09 Leżajsk 20.08.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miasto Leżajsk reprezentowane przez Burmistrza Leżajska, 37-300 Leżajsk ul. Rynek 1, tel./fax (0-17) 242-73-33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych zadań drogowych w Leżajsku, związanych z realizacją zadań: Zadanie nr 1 – „Rozbudowa...

Informacja o przetargu ogłoszonym przez Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku na wykonanie prac projektowych związanych z przygotowaniem do realizacji remontu i modernizacji budynku biblioteki publicznej przy ul. Jarosławskiej nr 1 w Leżajsku

OiP-2/08/2009 Leżajsk 13.08.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 65, tel./fax (0-17) 242-11-34 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych związanych z przygotowaniem do realizacji remontu i modernizacji budynku biblioteki publicznej przy ul. Jarosławskiej...

Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie przez Gminę Miasto Leżajsk kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.400.000 zł.

W związku z Uchwałą Nr XXVII/171/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 2.400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, Burmistrz Leżajska ogłasza przetarg nieograniczony na zaciągnięcie przez Gminę Miasto Leżajsk kredytu bankowego długoterminowego...

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Leżajsku przy ul. Podolszyny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU BURMISTRZ LEŻAJSKA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Leżajsku przy ul. Podolszyny, stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, składającej się z działki ewid. nr 2005/12 o pow. 6394 m2, objętej KW Nr 34.138. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem...