Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Leżajsk, dnia 29 stycznia 2009 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), uchwały Nr XVI/162/04 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach miejskich, zespołów i kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży w Leżajsku, szkółki piłkarskiej i ośrodka pomocy dla osób z rodzin patologicznych i ubogich.

Leżajsk, dnia 29 stycznia 2009 r. Burmistrz Miasta Leżajska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) o g ł a s z a o t w a r t y k o n k u r s o f e r t na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w...

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu.

Burmistrz Miasta Leżajska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka...