Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyjaśnienia dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej dwóch podobszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji

Pytanie nr 1 Bardzo proszę o doprecyzowanie wymagań odnośnie uczestników konkursu, czy zespół autorski składający się z uprawnionego architekta oraz dyplomowanego architekta krajobrazu spełnia wymagania postawione w pkt 7.1 Regulaminu? Stwierdzenie "(...) W opracowaniu pracy konkursowej powinny brać udział również...

iNFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszony na dzień 15 września 2016 r. przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Leżajsku u zbiegu ulic Słonecznej i Długiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, oznaczonej jako działka ewid. nr 825/13 o pow. 0,3053 ha, zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nie wpłynęła ani jedna...