Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia uzgadniającego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Leżajska znak:AM.6733.1.2017 z dnia 12.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku, w rejonie ulic: Rynek, Górnej, Piekarskiej, Krótkiej i Targowej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 18.10.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.1.II.6.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t....

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 6 w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 11.10.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.14.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz....

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przy ul. Kwiatowej w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 06.10.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.13.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz....

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zmiana zagospodarowania obszaru placu przy ul. 28 Maja w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 05.10.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.15.2017 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6721.1.2017 Leżajsk, dnia 05.10.2017 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6720.1.2017 Leżajsk, dnia 05.10.2017 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 6 w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 27.09.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.14.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), z a w i a d a m i a m W dniu 27.09.2017 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przy ul. Kwiatowej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 27.09.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.13.4.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), z a w i a d a m i a m W dniu 27.09.2017 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku, w rejonie ulic: Rynek, Górnej, Piekarskiej, Krótkiej i Targowej w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 19.09.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.1.II.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 oraz art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...