Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy pn.: „Zmiana zagospodarowania i urządzenie enklawy rekreacyjnej na terenach wewnątrz osiedla wielorodzinnego w Leżajsku wraz z budową oświetlenia parkowego, przy ul. Kopernika w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 22.01.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6730.51.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 oraz art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w dniu 22.01.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Spółdzielni...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego, przy ul. A. Mickiewicza i ul. Sandomierskiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 22.01.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.16.5.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), z a w i a d a m i a m W dniu 22.01.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego, przy ul. A. Mickiewicza i ul. Sandomierskiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 05.12.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.16.2017 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zmiana zagospodarowania obszaru placu położonego przy ul. 28 Maja w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 28.11.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.15.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz....

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zmiana zagospodarowania obszaru placu położonego przy ul. 28 Maja w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 17.11.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.15.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), z a w i a d a m i a m W dniu 17.11.2017 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Leżajska znak: AM.6733.1.2017 z dnia 12.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku, w rejonie ulic: Rynek, Górnej, Piekarskiej, Krótkiej i Targowej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 16.11.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.1.II.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t....

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Leżajska znak: AM.6733.1.2017 z dnia 12.06.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Zmiana zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa w Leżajsku, w rejonie ulic: Rynek, Górnej, Piekarskiej, Krótkiej i Targowej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 03.11.2017 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.1.II.7.2017 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), z a w i a d a m i a m W dniu 03.11.2017 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...