Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach o nr ew.: 872/5, 872/12, 875/9, 875/10, 875/11, 875/17 i 875/18 położonych przy ul. Łąkowej w Leżajsku”

Leżajsk, dnia 17.08.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.6.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 13.08.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego oraz budowa stanowisk postojowych, na działce o nr ew. 4161/2 oraz na części działki o nr ew. 4161/8, położonych przy ul. M. Curie – Skłodowskiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 16.08.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.8.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ew. 4290/3 położonej przy ul. Sandomierskiej w Leżajsku”

Leżajsk, dnia 16.08.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.7.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Zielonej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 13.08.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 13.08.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Łąkowej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 25.06.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.6.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Zielonej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 21.06.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku pralni wodnej z przeznaczeniem na laboratorium dla potrzeb pralni wodnej, przy ul. Spółdzielczej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 21.06.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6730.23.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 10 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w dniu 21.06.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w związku z prowadzonym postępowaniem...