Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Sandomierskiej w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 11.06.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.4.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6720.1.2017 Leżajsk, dnia 06.06.2018 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Sandomierskiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 29.05.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.4.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 29.05.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. H. Kołłątaja w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 23.04.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Sandomierskiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 20.04.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.4.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy pn.: „Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wiatrołapy - dziesięć szt. wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 17.04.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6730.7.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, W dniu 17.04.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że decyzją...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy pn.: „Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wiatrołapy - cztery szt. wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, przy ul. H. Kołłątaja 10 w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 12.04.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6730.8.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, W dniu 12.04.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przy ul. Moniuszki w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 11.04.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...