Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA z dnia 8 lutego 2018 r. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/17 dla terenu położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Leżajsku oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6721.1.2017 Leżajsk, dnia 08.02.2018 r. INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA z dnia 8 lutego 2018 r. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...