Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA z dnia 6 czerwca 2018 r. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 9/17 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6720.1.2017 Leżajsk, dnia 06.06.2018 r. INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA z dnia 6 czerwca 2018 r. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...