Rolnictwo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o płatności bezpośrednie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 do 31 maja 2017 roku. Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na...

Ogłoszenie naboru wniosków na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarst rolnych"

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nabór wniosków o płatności do gruntów rolnych na 2015 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 16 marca rozpoczął się termin naboru wniosków o płatności do gruntów rolnych na 2015 rok. Istnieje możliwość składania wniosków drogą internetową. Szczegóły na załączonym plakacie.

Informacja dot. naboru wniosków w 2011r. z Działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorców" objętego Programem Rozwoju Obsarów Wiejskich 2007-2013

W terminie od dnia 26 września 2011r. do dnia 7 października 2011r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Formularze wniosków są dostępne na stronach internetowych ARiMR www.arimr.gov.pl...

Informacja dla rolników w sprawie uboju zwierząt

Więcej informacji w załączniku