RODO

OŚ(66).Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2018 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 198
16 września 2019 13:12 Przemysław Jodkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2018 09:20 Przemysław Jodkowski - Opublikowanie dokumentu.
08 czerwca 2018 09:20 Przemysław Jodkowski - Dodanie załącznika [66_os_z102.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)