Komunikaty

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie CEIDG

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

 

Zdublowane wpisy

W przypadku gdy przedsiębiorca posiada wiele wpisów „aktywnych” (zdublowane wpisy) powinien wykreślić ten/te wpisy, które są niepoprawne, tak by w CEIDG pozostał tylko jeden „aktywny” (art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej) Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynności
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie "Konstytucji biznesu" (tj. do dnia 30.04.2019r.). Po upływie ww. terminu CEIDG automatycznie wykreśli wszystkie wpisy przedsiębiorcy, który posiada więcej niż jeden wpis „aktywny”.

W przypadku gdy wpis przedsiębiorcy nie przeszedł weryfikacji (np. brak NIP, PESEL,REGON ) w CEIDG, przedsiębiorca musi złożyć wniosek aktualizacyjny CEIDG-2 a następnie wniosek CEIDG-3 „Zgłoszenie wpisu do oznaczenia jako wykreślony”.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2018 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Wiech
Ilość wyświetleń: 157
27 kwietnia 2018 08:33 Dawid Wiech - Opublikowanie dokumentu.
27 kwietnia 2018 08:33 Dawid Wiech - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)