Przetargi

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ i ogłoszenia w przetargu niegraniczonym na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 4515 R – ul. Mickiewicza w Leżajsku”

szczegóły poniżej oraz w załącznikach:

Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie praw osób (Wykonawców/ Podwykonawców/Podmiotów, na które Wykonawcy się powołują) do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych …… (zwanym dalej: RODO) oraz wskazanych w klauzuli informacyjnej Zamawiającego:

a) dotyczących ich dostępu do informacji na podstawie art. 15 ust. 1 ÷ 3 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych -  Zamawiający może od tych osób żądać dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie ich żądań, w szczególności podania  nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie  obowiązków wynikających z tych przepisów wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

b) dotyczących ograniczenia przetwarzania danych osobowych ww. osób w zakresie art. 18 ust. 1 RODO - Zamawiający nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2019 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Ulman
Ilość wyświetleń: 299
13 czerwca 2019 13:26 Tadeusz Ulman - Dodanie załącznika [zalnr21dosiwz_form_cen_dla_cz1_20190613.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 13:25 Tadeusz Ulman - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_20190613.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 13:24 Tadeusz Ulman - Dodanie załącznika [pytania_i_odpowiedzi_oraz_zmiana_siwz_i_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)