Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

UCHWAŁA Nr XLI / 284 /10
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 października  2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Leżajska


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)Rada  Miejska  w  Leżajsku uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje nazwę ul. Długa drodze, oznaczonej jako działki nr nr 6820 i 6890,   łączącej  ul.  Podolszyny  z  ul.  Siedlanka        w Leżajsku.


§ 2


Szczegółowy opis położenia ulicy, oraz uzasadnienie nazwy zawarty jest w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 4


Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2010 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Ziobro
Ilość wyświetleń: 776
07 lutego 2011 14:22 (Teresa Ziobro) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_284__ul_dluga.pdf] do dokumentu.
07 lutego 2011 14:21 (Teresa Ziobro) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_284__ul_dluga.pdf] do dokumentu.
02 grudnia 2010 15:05 (Teresa Ziobro) - Dodanie dokumentu.