Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XLI/282/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na terenie miasta Leżajska

UCHWAŁA Nr XLI/282/10
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 października 2010 r.


w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na terenie miasta LeżajskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zm.), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 z 1990 r. poz. 191 ze zm.)

Rada Miejska w Leżajsku  p o s t a n a w i a:

§ 1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 110/4 o pow. 07 a 18 m2, niezbędnej do zrealizowania projektu rozbudowy drogi łączącej drogę krajową   nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w Leżajsku – łącznik ul. Boronia, Hutnicza, Fabryczna z ul. Siedlanka.§ 2


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2010 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Ziobro
Ilość wyświetleń: 632
13 grudnia 2010 11:03 (Paweł Bucior) - Zmiana danych dokumentu.
02 grudnia 2010 15:21 (Teresa Ziobro) - Zmiana danych dokumentu.
02 grudnia 2010 15:19 (Teresa Ziobro) - Dodanie dokumentu.