Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku

UCHWAŁA Nr I/1/10
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia  14 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku

    Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Miejska w Leżajsku  uchwala, co następuje:


§ 1


Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku został wybrany radny Pan Ireneusz Stefański.


§ 2


Kopia protokołu Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej uchwały.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Posiedzenia
Rady Miejskiej


Władysław Bryniarski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2010 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 592
23 grudnia 2010 13:15 (Paweł Bucior) - Dodanie dokumentu.