Środowisko naturalne

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA z dnia 6 czerwca 2018 r. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 9/17 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


BURMISTRZ LEŻAJSKA

AM.6720.1.2017                                                                                                                  Leżajsk, dnia 06.06.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

 

            Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu zmiany Nr 9/17 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Leżajsk pod adresem: www.lezajsk.um.bipgmina.pl.

 

 

 

 

                                                                                                                                Burmistrz Leżajska

                                                                         ( - ) Ireneusz Stefański

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2018 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Jędras
Ilość wyświetleń: 373
06 czerwca 2018 09:42 (Sabina Jędras) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 09:42 (Sabina Jędras) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)