Środowisko naturalne

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA Z DNIA 17 kwietnia 2019 r. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 7/14 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ LEŻAJSKA

AM.6720.1.2016                                                                                                                  Leżajsk, dnia 17.04.2019 r.

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA LEŻAJSKA

Z DNIA 17 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit.   d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu zmiany Nr 7/14 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leżajsku pod adresem: www.lezajsk.um.bipgmina.pl

 

 

 

 

                                                                                                                            w.z. Burmistrza Leżajska

                                                                                                                                     (-) Andrzej Janas

                                                                                                                                      Z-ca Burmistrza

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2019 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Jędras
Ilość wyświetleń: 191
17 kwietnia 2019 08:46 (Sabina Jędras) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)