Komunikaty

Wybierz rok

Gmina Miasto Leżajsk ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miasto Leżajsk ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki...

Pomoc materialna dla uczniów 2017

Burmistrz Leżajska przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Szczegóły w załączniku.

Informacja Dyrektora MOPS o 500+

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, działający z upoważnienia Burmistrza Leżajska informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych od 1 sierpnia 2017 r. Informacje szczegółowe w załączeniu....