Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Burmistrz Leżajska informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 15 października 2020 r. odbył się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności garażu nr 2 położonego w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 60-62 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu. Cena wywoławcza nieruchomości...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 3 września 2020 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, obejmujące: lokal mieszkalny nr 35 położony w budynku przy ul. Mickiewicza 63A przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 2 lipca 2020 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Leżajsku, stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, obejmujący lokal nr 68 w budynku przy ul. Mickiewicza 53, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, Szczegółowe informacje...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 17 czerwca 2020 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, obejmujące: - garaż nr 2 położony w rejonie budynków wielolokalowych ul. Mickiewicza 60 – 62 przeznaczony do...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 26 maja 2020 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, obejmujące: - lokal nr 1 w budynku przy ul. Klasztornej 6, przeznaczony do sprzedaży na rzec

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 21 kwietnia 2020 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, obejmujące lokale mieszkalne: nr 54 w budynku przy ul. Mickiewicza 55 i nr 10 w budynku przy ul. Klasztornej 6, przeznaczone...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 marca 2020 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 23 stycznia 2020 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, obejmujące: - lokal nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 63A, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy; - nieruchomości...