Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 marca 2020 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 23 stycznia 2020 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, obejmujące: - lokal nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 63A, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy; - nieruchomości...

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Szczegóły w załączeniu.

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 21 listopada 2019 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące: lokal nr 12 w budynku przy ul. Mickiewicza 62, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy oraz nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę i użyczenie. Szczegółowe informacje dotyczące...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 3 października 2019 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do oddania w użyczenie, najem, przedłużenie umów dzierżawy i zawarcie umów na czas nieoznaczony. Szczegółowe informacje dotyczące...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 26 września 2019 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący działkę nr 4141/2, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegółowe...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 lipca 2019 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową - działkę nr 68/71, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej....

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 5 czerwca 2019 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: lokal nr 22 w budynku przy ul. Mickiewicza 62, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemców oraz działkę nr 890/4 przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 28 maja 2019 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych. Szczegółowe informacje dotyczące...