Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 26 października 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Sanowej, składającą się z działek nr 939/2 o pow.1682 m2 i nr 939/3 o pow. 62 m2, przeznaczoną...

Informacja Burmistrza

I N F O R M A C J A BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Rada Miejska w Leżajsku w dniu 30 sierpnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr XXXIX/259/10 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic Studziennej, Moniuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej w Leżajsku. Szczegółowe informacje dotyczące scalenia i podziału nieruchomości...

Informacja Burmistrza

INFORMACJA Niniejszym informuję, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych na południe od ulicy Podzwierzyniec w Leżajsku, został wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku – pokój nr 2 w okresie od 1...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 29 czerwca 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną w rejonie ulicy Opalińskiego, oznaczoną jako działka nr 4021 o pow. 19 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 18 maja 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Burmistrzów Zawilskich, oznaczoną jako działka nr 2870/1 o powierzchni 20 a 70 m2, przeznaczoną...

Informacja Burmistrza Leżajska

I N F O R M A C J A BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Rada Miejska w Leżajsku w dniu 28 kwietnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI/224/10 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza żydowskiego w Leżajsku. Szczegółowe informacje dotyczące scalenia i podziału nieruchomości...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulic Studziennej, Moniuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej w Leżajsku został wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku –...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 9 marca 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Kołłątaja, oznaczoną jako działka nr 4162/237 o pow. 129 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 3 marca 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący niezabudowaną działkę nr 58/13 o pow. 561 m2 położoną w Leżajsku, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków...