Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulic Dolnej, Jarosławskiej i cmentarza żydowskiego w Leżajsku zostanie wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku – pokój...

Informacja

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 15 września 2009 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. 28 Maja, oznaczoną jako działka nr 1032/6 o pow. 82 m2, przeznaczoną do oddania w użytkowanie...

Burmistrz Miasta Leżajska informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekcji Świadczeń Rodzinnych od 1 sierpnia 2009 r.

Z A W I A D O M I E N I E Burmistrz Miasta Leżajska informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekcji Świadczeń Rodzinnych od 1 sierpnia 2009 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

Informacja

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA

Wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości niezabudowane, położone w Leżajsku przy ul. Fabrycznej

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 17 marca 2009 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości niezabudowane, położone w Leżajsku przy ul. Fabrycznej, odpowiadające działce ewidencyjnej nr 58/12 o powierzchni 10 a 40 m2, objętej księgą wieczystą Nr 42...