Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 18 maja 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Burmistrzów Zawilskich, oznaczoną jako działka nr 2870/1 o powierzchni 20 a 70 m2, przeznaczoną...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 13 marca 2008 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy-lokal mieszkalny nr 4 w budynku ul. Rzeszowska 4, do poprawienia warunków...

Wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 3252/14 i nr 3252/16, położone w Leżajsku, przy ul. Podzwierzyniec przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 20 marca 2008 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 3252/14 i nr 3252/16, położone w Leżajsku, przy ul. Podzwierzyniec o łącznej powierzchni 177 m2 stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do sprzedaży...

Wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 30 października 2007 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, położone w Leżajsku: przy ul. Ogrodowej - działka nr 4329/8 o pow. 136 m2 i przy ul. Polnej – działki...

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 30 października 2007 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 30 października 2007 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, położone w Leżajsku: przy ul. Ogrodowej - działka nr 4329/8 o pow. 136 m2 i przy ul. Polnej – działki...

INFORMACJA - wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 2 października 2007 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: -na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 14 w budynku...

INFORMACJA - wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 18 września 2007 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: -na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 24 w budynku...

INFORMACJA - wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, obejmujące lokale mieszkalne nr 2 i nr 3 w budynku przy ul. Rzeszowska 4

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 25 lipca 2007 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, obejmujące lokale mieszkalne nr 2 i nr 3 w budynku przy ul. Rzeszowska...

Informacja w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Marii Konopnickiej i Jana Kochanowskiego w Leżajsku

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Rada Miejska w Leżajsku w dniu 23 kwietnia 2007 r. podjęła uchwałę Nr VI/30/07 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Marii Konopnickiej i Jana Kochanowskiego w Leżajsku. Szczegółowe informacje dotyczące scalenia i podziału zostały nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 20 marca 2007 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: -na rzecz najemców lokale mieszkalne: nr 2 w budynku ul. Rzeszowska 4, nr 1 w budynku...