Komunikaty

Informacja

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

INFORMACJA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 30 czerwca 2009 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku obejmujące lokal mieszkalny nr 10 w budynku Staszica 5 i lokal nr 2 w budynku ul. Piekarska 1, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców oraz nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Podleśnej - działka nr 313/4 o pow. 39 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Ponadto zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia, na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, obejmujące części działek nr nr 263/4, 263/7, 263/20 oraz przeznaczone na cele składowe obejmujące części działek nr 29/30 i nr 5724/3.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. lokali i nieruchomości zostały opisane w wywieszonych wykazach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku,
ul. Rynek 1, pokój 2A – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Tel. (017) 242 73 33 wewn.119 lub 158.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2009 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Ziobro
Ilość wyświetleń: 1715
01 lipca 2009 14:08 (Teresa Ziobro) - Utworzenie dokumentu.