Komunikaty

Wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości niezabudowane, położone w Leżajsku przy ul. Fabrycznej

INFORMACJA


BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 17 marca 2009 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości niezabudowane, położone w Leżajsku przy ul. Fabrycznej, odpowiadające działce ewidencyjnej nr 58/12 o powierzchni 10 a 40 m2, objętej księgą wieczystą Nr 42 589, oraz działce ewidencyjnej nr 68/60 o powierzchni 21 a 00 m2, objętej księgą wieczystą Nr 33 710, będące własnością Gminy Miasto Leżajsk  przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte
w wywieszonym wykazie.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2A – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.
Tel. (017) 24 27 333 wewn.119 lub 158.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2009 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 2743
18 marca 2009 12:05 (Paweł Bucior) - Utworzenie dokumentu.