Komunikaty

Wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość zabudowaną, będącą własnością Gminy Miasto Leżajsk, położoną w Leżajsku przy ul. Sandomierskiej 21, składającą się z działki nr 4310/5 o powierzchni 1309 m2, objętą KW 33.111, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego oraz wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną, w skład której wchodzi działka położona na zapleczu budynku Rynek 14, oznaczona nr 4456 o pow. 135 m2, wpisana do KW Nr 19.991, z równoczesną sprzedażą lokali użytkowych (komórek na węgiel) nr 1, 2 i 3 na rzecz najemców, po wydzieleniu ich w budynku gospodarczym.

INFORMACJA


BURMISTRZA LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 17 lutego 2009 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość zabudowaną, będącą własnością Gminy Miasto Leżajsk, położoną w Leżajsku przy ul. Sandomierskiej 21, składającą się z działki nr 4310/5 o powierzchni 1309 m2, objętą KW 33.111, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego oraz wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną, w skład której wchodzi działka położona na zapleczu budynku Rynek 14, oznaczona nr 4456 o pow. 135 m2, wpisana do KW Nr 19.991, z równoczesną sprzedażą lokali użytkowych (komórek na węgiel) nr 1, 2 i 3 na rzecz najemców, po wydzieleniu ich w budynku gospodarczym.

Ponadto zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące część działki nr 3394/19 i działki nr nr 2707/2, 4075, 4076 z przeznaczeniem na cele rolne oraz część działki nr 6358 przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte
w wywieszonych wykazach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2A – Referat Mienia Komunalnego
i Gospodarki Gruntami.

Tel. (017) 24 27 333 wewn.119 lub 158.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2009 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 2800
18 lutego 2009 11:08 (Paweł Bucior) - Zmiana treści dokumnetu.
17 lutego 2009 10:13 (Paweł Bucior) - Utworzenie dokumentu.