Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 22 listopada 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość niezabudowaną, będącą własnością Gminy Miasto Leżajsk, położoną w Leżajsku przy ul. Witosa, oznaczoną jako działka nr 6693/2 o pow. 794 m2 objętą KW 28430, przeznaczoną...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 4 października 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal nr 40 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 55, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy. Ponadto został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmujący...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulicy Ogrodowej w Leżajsku zostanie wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku – pokój nr 2 w okresie od 16 września do 7 października...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 12 lipca 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Spółdzielczej, oznaczoną jako działka nr 3452/27 o powierzchni 07 a 14 m2, przeznaczoną do...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 14 czerwca 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący działki ewidencyjne nr 375/14 o pow. 223 m2 i nr 375/17 o pow. 140 m2, położone w Leżajsku, przy ul. T. Michałka, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 4 maja 2011 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży: 1) w drodze bezprzetargowej, celem polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 25 stycznia 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość zabudowaną, będącą własnością Gminy Miasto Leżajsk, położoną w Leżajsku przy ul. Sandomierskiej, oznaczoną jako działka nr 4310/5 o pow. 1309 m2 objętą...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 18 stycznia 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości niezabudowane, będące własnością Gminy Miasto Leżajsk, położone w Leżajsku przy ul. Długiej, oznaczone jako działki nr 600/38 o pow. 2717 m2, nr 600/39...