Komunikaty

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA


BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 4 maja 2011 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży:


1)    w drodze bezprzetargowej, celem polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr 6358/6   o pow. 113 m2 położona przy ul. Akacjowej,


2)    w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – lokal mieszkalny  nr 11 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 60, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


Ponadto zostały wywieszone wykazy obejmujące działkę nr 3531/4 przeznaczoną do wydzierżawienia na cele składowe oraz budynek gospodarczy (garaż) usytuowany na działce nr 4364/1 przeznaczony do oddania w najem.


Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego     i Gospodarki Gruntami.
Tel. 17 242 73 33 wewn.115 lub 116.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2011 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Ziobro
Ilość wyświetleń: 633
04 maja 2011 08:21 (Teresa Ziobro) - Zmiana danych dokumentu.
04 maja 2011 08:16 (Teresa Ziobro) - Dodanie dokumentu.