Komunikaty

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA
BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 25 stycznia 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość zabudowaną, będącą własnością Gminy Miasto Leżajsk, położoną w Leżajsku przy ul. Sandomierskiej, oznaczoną jako działka nr 4310/5 o pow. 1309 m2 objętą KW 33111, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonym wykazie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.
Tel. (017) 24 27 333 wewn.115 lub 116.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Ziobro
Ilość wyświetleń: 715
02 lutego 2011 14:23 (Teresa Ziobro) - Dodanie dokumentu.