Komunikaty

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA


BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 12 lipca 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Spółdzielczej, oznaczoną jako działka nr 3452/27 o powierzchni 07 a 14 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
    Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonym wykazie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pok. 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.
Tel. 17 242 73 33 wewn.115 lub 116.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2011 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Ziobro
Ilość wyświetleń: 678
15 lipca 2011 08:10 (Teresa Ziobro) - Dodanie dokumentu.