Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Rada Miejska w Leżajsku w dniu 17 grudnia 2008 r. podjęła uchwałę Nr XXII/135/08 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic Ogrodowej i Sandomierskiej w Leżajsku.

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Rada Miejska w Leżajsku w dniu 17 grudnia 2008 r. podjęła uchwałę Nr XXII/135/08 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic Ogrodowej i Sandomierskiej w Leżajsku. Szczegółowe informacje dotyczące scalenia i podziału nieruchomości można uzyskać w Urzędzie...

Burmistrz Leżajska informuje, że w dniach od 15 grudnia 2008 r. do 15 lutego 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku (pokój 2A) w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu z terenu miasta Leżajska.

INFORMACJA Burmistrz Leżajska informuje, że w dniach od 15 grudnia 2008 r. do 15 lutego 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku (pokój 2A) w godzinach od 900 do 1400 jest wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu z terenu miasta Leżajska. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia...

Wykaz nieruchomości położonych na terenie m. Leżajska, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, obejmujące działki: nr 548/115 o pow. 29 m2, nr 3481/2 o pow. 20 m2 i nr 3481/3 o pow. 45 m2

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 grudnia 2008 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych na terenie m. Leżajska, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, obejmujące działki:...

Wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 18 i nr 26 w budynku przy ul. Mickiewicza 63A, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 18 listopada 2008 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości obejmujące lokal mieszkalny nr 18 i nr 26 w budynku przy ul. Mickiewicza 63A, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz...

Wykaz działek przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 5948/4

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 8 lipca 2008 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący niezabudowaną działkę nr 5947/15 o pow. 166 m2 położoną w Leżajsku, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków...