Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 grudnia 2013 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do dalszej dzierżawy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 19 listopada 2013 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: - lokal mieszkalny nr 11 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63 A, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 29 października 2013 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do dalszej dzierżawy i najmu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 27 sierpnia 2013 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący działkę nr 548/120, położoną w Leżajsku, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 6 sierpnia 2013 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące: działkę ewid. nr 3355/1 oraz części działek ewid. nr 963/1 i nr 5972/10. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul....

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 14 maja 2013 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości będące własnością Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego: - garaż nr 2 położony w rejonie budynków wielolokalowych ul....

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 13 marca 2013 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: - lokal mieszkalny nr 35 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 55, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste...