Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2016 i 2017” trwa realizacja projektu pn: „ Znak aktywny D-6 o wym. 900x900 z pulsatorami, podświetleniem przejścia dla pieszych ul....

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 28 września 2017 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy tj. lokal nr 6 w budynku przy ul. Klasztornej 6 oraz nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania...

Gmina Miasto Leżajsk ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miasto Leżajsk ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki...

Pomoc materialna dla uczniów 2017

Burmistrz Leżajska przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Szczegóły w załączniku.

Informacja Dyrektora MOPS o 500+

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, działający z upoważnienia Burmistrza Leżajska informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych od 1 sierpnia 2017 r. Informacje szczegółowe w załączeniu....

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 1 czerwca 2017 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości przeznaczone do dalszej dzierżawy na czas nieoznaczony, do dzierżawy oraz do oddania w najem. Szczegółowe informacje zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 12 kwietnia 2017 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców tj. lokal nr 7 w budynku przy ul. Staszica 3 i lokal nr 12 w budynku przy ul. Mickiewicza 60 oraz...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 30 marca 2017 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości przeznaczone do dalszej dzierżawy na czas nieoznaczony oraz do oddania w najem. Szczegółowe informacje zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 28 lutego 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku w rejonie Placu Targowego i ulicy Spokojnej, przeznaczonych do oddania w najem na dalszy okres, obejmujących części działek nr nr 5150/8, 5151/15, 5151/16 i działkę nr 5151/25...