Komunikaty

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 28 września 2017 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy tj. lokal nr 6 w budynku przy ul. Klasztornej 6 oraz nieruchomości gruntowe przeznaczone do oddania w dzierżawę i najem, przeznaczone do dalszej dzierżawy na czas oznaczony i do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 18 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami  tel. 17 24 27 333 wewn.115 lub 116.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: T.S.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2017 07:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Staroń
Ilość wyświetleń: 353
28 września 2017 08:00 Tadeusz Staroń - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2017 07:58 Tadeusz Staroń - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 września 2017 07:57 Tadeusz Staroń - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)