Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 12 kwietnia 2017 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców tj. lokal nr 7 w budynku przy ul. Staszica 3 i lokal nr 12 w budynku przy ul. Mickiewicza 60 oraz...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 30 marca 2017 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości przeznaczone do dalszej dzierżawy na czas nieoznaczony oraz do oddania w najem. Szczegółowe informacje zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 28 lutego 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku w rejonie Placu Targowego i ulicy Spokojnej, przeznaczonych do oddania w najem na dalszy okres, obejmujących części działek nr nr 5150/8, 5151/15, 5151/16 i działkę nr 5151/25...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 14 lutego 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Leżajsku, przeznaczonej do oddania w najem na dalszy okres, obejmującej część działki nr 3535/17, z przeznaczeniem na miejsce parkingowe dla osoby, która posiada orzeczenie o stopniu...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 8 lutego 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do oddania w najem do 3 lat, obejmujący części działek ewidencyjnych nr 3531/8 i nr 5614, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych. Dodatkowe...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuję, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 26 stycznia 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę do dnia 31.12.2017 r., obejmujących działkę nr 6756, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 21 grudnia 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: lokal nr 1 w budynku przy ul. Mickiewicza 60, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy oraz część działki nr 3534 o pow. 21 m2, przeznaczonej do oddania...

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM Na podstawie art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1485) Burmistrz Leżajska informuje o zgromadzeniu publicznym, które planowane jest w dniu 13 grudnia 2016 r. o