Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 8 lutego 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do oddania w najem do 3 lat, obejmujący części działek ewidencyjnych nr 3531/8 i nr 5614, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych. Dodatkowe...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuję, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 26 stycznia 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę do dnia 31.12.2017 r., obejmujących działkę nr 6756, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 21 grudnia 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: lokal nr 1 w budynku przy ul. Mickiewicza 60, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy oraz część działki nr 3534 o pow. 21 m2, przeznaczonej do oddania...

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM Na podstawie art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1485) Burmistrz Leżajska informuje o zgromadzeniu publicznym, które planowane jest w dniu 13 grudnia 2016 r. o

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Burmistrz Leżajska informuję, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 4 października 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości przeznaczone do dalszej dzierżawy. Szczegółowe informacje zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku,

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 7 września 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na czas nieoznaczony. Szczegółowe informacje zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku,...