Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

Burmistrz Leżajska informuję, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 4 października 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości przeznaczone do dalszej dzierżawy. Szczegółowe informacje zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku,

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 7 września 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na czas nieoznaczony. Szczegółowe informacje zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku,...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 18 sierpnia 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące lokal nr 6 w budynku przy ul. Mickiewicza 60, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy oraz grunty przeznaczone do oddania w najem i do dalszej dzierżawy. Szczegółowe...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 27 lipca 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, położone przy ul. 11 Listopada w Leżajsku, oznaczone jako działki ewid. nr nr 263/24, 263/26, 263/29 i 263/27, przeznaczone do sprzedaży...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 29 czerwca 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące: działkę ewid. nr 825/13 o powierzchni 0,3053 ha, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego; działki ewid. nr nr 2691/1, 2691/3 i 2716 oraz części działek ewid. nr nr...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 maja 2016 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Mickiewicza, oznaczoną jako działka ewid. nr 3501/1 o powierzchni 170 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...