Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 8 maja 2015 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do najmu i dzierżawy na dalszy okres, obejmujące część działki nr 5068/3 i części działek nr 4162/29 i nr 4162/30. Dodatkowe informacje można uzyskać w...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 8 kwietnia 2015 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: - lokal nr 12 w budynku położonym przy ul. Klasztornej 6, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, - nieruchomości przeznaczone do dalszej dzierżawy i najmu. Szczegółowe...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 6 lutego 2015 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujący części działek nr 14/40 i nr 14/48, przeznaczonych do dalszej dzierżawy dla polepszenia zagospodarowania nieruchomości przyległych. Dodatkowe informacje można...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 16 grudnia 2014 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, oznaczoną jako działka nr 6945/5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 23 października 2014 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, oznaczone jako działki nr 6945/3 i nr 6945/4, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,w celu polepszenia zagospodarowania...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 września 2014 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do dalszej dzierżawy i najmu oraz do oddania w dzierżawę. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 czerwca 2014 r. będzie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, obejmujący działkę nr 6666 o powierzchni 655 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte...