Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 czerwca 2014 r. będzie wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, obejmujący działkę nr 6666 o powierzchni 655 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 14 maja 2014 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal nr 2 w budynku położonym przy ul. Klasztornej 6, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. lokalu zostały zawarte w wywieszonym wykazie. Dodatkowe informacje...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 15 kwietnia 2014 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, oznaczoną jako działka nr 6371/2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 grudnia 2013 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do dalszej dzierżawy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 19 listopada 2013 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: - lokal mieszkalny nr 11 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63 A, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste...

Informacja Burmistrza Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 29 października 2013 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do dalszej dzierżawy i najmu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój...