Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 20 sierpnia 2015 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: - lokal nr 25 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 62, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, - część działki nr 548/121, przeznaczonej do wydzierżawienia, -...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 12 sierpnia 2015 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną w rejonie ulic Staszica i Kołłątaja, oznaczoną jako działka ewid. nr 4209/15 o powierzchni...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 3 lipca 2015 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do dzierżawy i najmu na dalszy okres, obejmujące: działkę nr 232/2 oraz części działek nr nr 4054/5, 4192/8, 3111/12, 549/8 i 549/10. Dodatkowe informacje...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 2 czerwca 2015 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Spółdzielczej, oznaczoną jako działka ewid. nr 3452/47 o powierzchni 30 a 21 m2, przeznaczoną do sprzedaży...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 8 maja 2015 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do najmu i dzierżawy na dalszy okres, obejmujące część działki nr 5068/3 i części działek nr 4162/29 i nr 4162/30. Dodatkowe informacje można uzyskać w...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, w dniu 8 kwietnia 2015 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujące: - lokal nr 12 w budynku położonym przy ul. Klasztornej 6, przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, - nieruchomości przeznaczone do dalszej dzierżawy i najmu. ...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 6 lutego 2015 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku, obejmujący części działek nr 14/40 i nr 14/48, przeznaczonych do dalszej dzierżawy dla polepszenia zagospodarowania nieruchomości przyległych. Dodatkowe informacje można...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 16 grudnia 2014 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, oznaczoną jako działka nr 6945/5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 23 października 2014 r. zostaną wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, oznaczone jako działki nr 6945/3 i nr 6945/4, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,w celu polepszenia zagospodarowania...