Raport o stanie Miasta

Wybierz rok

Raport o stanie Gminy Miasto Leżajsk za 2018 r.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, rok 2019 jest pierwszym rokiem, w którym Burmistrz Miasta Leżajska zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów...