Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów

Miejsce złożenia dokumentów

Samodzielne stanowisko – Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej – pok. 6

godziny: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

W trakcie prowadzonego postępowania dokonywane są oględziny drzew i krzewów

Podstawa prawna

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (D.Z U. z 2016.2134 z późniejszymi zmianami)

Inne informacje

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności art. 35. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku - https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3097/wiadomosci/424487/files/65_os_z102.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4418
31 lipca 2018 12:37 Przemysław Jodkowski - Aktualizacja danych sprawy.
11 kwietnia 2018 10:52 Przemysław Jodkowski - Aktualizacja danych załącznika.
11 kwietnia 2018 10:51 Przemysław Jodkowski - Aktualizacja danych załącznika.