Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew,

mapka/rysunek określająca usytuowanie drzew wskazanych do wycięcia na nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Ochrony Środowiska - pokój nr 6

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni, decyzja

Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 200r roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1454)

Tryb odwoławczy

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do samorządowego kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Jodkowska
Ilość wyświetleń: 334
03 lipca 2019 09:09 (Beata Jodkowska) - Dodanie załącznika.
03 lipca 2019 09:09 (Beata Jodkowska) - Utworzenie sprawy.