Referat - Zespół Obsługi

Do zadań referatu - Zespołu Obsługi należy:

1. administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu, a w szczególności:
1) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
2) utrzymanie sprawności urządzeń i wyposażenia,
3) prowadzenie remontów budynku Urzędu,
4) analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu,
5) prenumerata czasopism,
6) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym,
7) przygotowanie przetargów i projektów umów związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,
8) prowadzenie magazynu i ewidencji materiałów biurowych,
9) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
10) prowadzenie spraw związanych z usługami telekomunikacyjnymi,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją samochodu służbowego oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy,
12) zabezpieczenie budynku Urzędu po godzinach pracy,
13) nadawanie przesyłek pocztowych i ich odbiór,
14) prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie Urzędu,
15) oznakowanie Urzędu tablicami informacyjnymi i tabliczkami imiennymi,
16) nadzorowanie i aktualizacja wewnętrznych tablic ogłoszeń, w tym przyjmowanie pism sądowych i obwieszczeń oraz ich wywieszanie,
17) obsługa techniczna spraw związanych z wyborami,
18) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Miasta.
2. nadzór nad funkcjonowaniem placów targowych, w tym:
1) sporządzanie umów na najem pawilonów handlowych,
2) prowadzenie rejestru najemców,
3) naliczanie i realizacja dochodów z tytułu zawartych umów najmu na targowiskach,
4) ustalanie opłat z tytułu najmu pawilonów handlowych,
5) prowadzenie komputerowego systemu WIP,
6) kontrole i nadzór nad pobieraniem opłaty targowej,
7) nadzór nad utrzymaniem czystości na placach targowych,
8) prowadzenie innych spraw wynikających z regulaminu targowisk miejskich.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2015 21:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 2048
13 marca 2017 10:36 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
13 marca 2017 09:27 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
20 lipca 2015 21:51 (Paweł Bucior) - Utworzenie jednostki.