Biuro Informatyki

Do zadań Biura Informatyki należy obsługa informatyczna Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem procesu dydaktycznego, a w szczególności:

1. wdrażanie i obsługa systemów komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, Internet, Intranet) wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi systemów,
2. nadzorowanie i administrowanie prawidłowego działania sieci komputerowych,
3. prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami licencjonowanych programów komputerowych oraz innych programów, które nie wymagają licencji oraz ich ewidencjonowanie,
4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupami sprzętu komputerowego oraz prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanego sprzętu komputerowego,
5. nadzór nad sprzętem komputerowym przekazanym pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych tj. ewidencjonowanie, nadzór nad stanem technicznym oraz opracowanie zasad użytkowania sprzętu przez pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych wraz z nadzorowaniem przestrzegania zasad,
6. obsługa techniczna sprzętu komputerowego oraz kontrola serwisu pogwarancyjnego sprzętu,
7. obsługa techniczna strony internetowej Miasta oraz strony BIP Urzędu,
8. opracowywanie planów zakresie informatyzacji Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz rozliczanie wykorzystanych środków,
9. nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych,
10. szkolenie pracowników z zakresu obsługi aplikacji biurowych i wdrażanych systemów,
11. prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu i jednostek organizacyjnych,
a w szczególności:
1) administrowanie siecią komputerową,
2) administrowanie bazami danych,
3) nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych,
4) sporządzanie kopii danych i prowadzenie ich rejestru.
12. określanie, w uzgodnieniu z kierownikami jednostek, kierunków informatyzacji jednostek objętych obsługą w tym dotyczących standardów i procedur zarządzania systemem informatycznym;
13. administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi (w tym wdrażanie rozwiązań informatycznych), monitorowanie ich bieżącego działania i wykorzystania;
14. bieżąca obsługa techniczna sprzętu informatycznego oraz monitorowanie jego wykorzystania;
15. szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych;
16. uczestniczenie w planowaniu oraz dokonywaniu zakupów towarów, usług i robót budowlanych dotyczących systemów informatycznych, sieci teleinformatycznych i sprzętu informatycznego, a także kontrola merytoryczna realizacji umów przez wykonawców zewnętrznych.

Pracownik Biura Informatyki pełni funkcję Administratora Sieci Informatycznych.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-02-20
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Jodkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2017 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 877
13 marca 2017 10:37 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
20 lutego 2017 13:32 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie jednostki.