Przetargi

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony p.n.: „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku - roboty budowlane”

Szczegóły w załącznikach: Załącznik nr 9.1 dokumentacja projektowa, STWIORB- część 1 Załącznik nr 9.2 dokumentacja projektowa, STWIORB - część 2 Za

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. M. C. Skłodowskiej w Leżajsku”

szczegóły poniżej oraz w załączniku: Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie praw osób (Wykonawców/ Podwykonawcó

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 2 przy ul. M.C Skłodowskiej w Leżajsku”

szczegóły poniżej oraz w załącznikach: Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie praw osób (Wykonawców/ Podwykonawców/Podmiotów, na które Wykonawcy się powołują) do ochrony danych osobowych, zgodnie

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Rewaloryzacja miejsca straceń mieszkańców Leżajska w pacyfikacji miasta w 1943 r.”

szczegóły poniżej oraz w załączniku: Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie praw osób (Wykonawców/ Podwykonawców/Podmiotów, na które Wykonawcy się powołują) do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 10 4515 R – ul. Mickiewicza w Leżajsku”

szczegóły poniżej oraz w załącznikach: Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie praw osób (Wykonawców/ Podwykonawców/Podmiotów, na które Wykonawcy się powołują) do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...