Wieloosobowe stanowisko ds. funduszy unijnych, promocji i kultury

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. pozyskiwania funduszy, promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi należą:
1. monitorowanie programów operacyjnych i pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości aplikowania o środki zewnętrze, w tym:
1) monitorowanie programów operacyjnych i pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości aplikowania o fundusze europejskie i inne środki zewnętrze,
2) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy,
3) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,
4) prowadzenie projektów,
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków' pomocowych,
6) rozliczanie lub współudział w rozliczaniu środków pomocowych,
7) prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości z zakresu realizowanych projektów.
2. opracowywanie i realizowanie koncepcji działań promocyjnych Miasta, w szczególności:, kreowanie wizerunku Miasta, gromadzenie i katalogowanie materiałów' dotyczących Miasta, prowadzenie i ewidencji materiałów' i wydawnictw' promocyjnych,
3. realizacja strategii rozwoju Miasta i programów rozwoju gospodarczego,
4. realizacja oraz koordynowanie działań związanych z wydawnictwami informacyjnymi i promocyjnymi,
5. realizacja i koordynacja spraw związanych z realizacją zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, w tym współpracy z klubami, stowarzyszeniami, związkami sportowymi, organizacjami i biurami ruchu turystycznego,
6. budowanie i promocja wizerunku, marki Miasta oraz produktu turystycznego, w tym:
1) tworzenie miejskiej strategii promocji i programów operacyjnych (wdrożeniowych),
2) współdziałanie z Miejskim Centrum Kultur}7,
3) zamieszczanie informacji na stronie internetowej Miasta,
7. wydawanie licencji dla przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz osób „TAXI”,
8. współpraca z CITiK w zakresie obsługi ruchu turystycznego,
9. organizowanie pobytu oficjalnych delegacji,
10. prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich na podstawie ustawy o usługach turystycznych.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 279
18 czerwca 2019 14:40 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie jednostki.