Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 22 marca 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe (działka ewid. nr 890/4, części działek nr 548/121, nr 548/83 i nr 6302) stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk przeznaczone do dalszej dzierżawy na czas nieoznaczony. Szczegółowe...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

WYG International Sp. z o.o. jako Wykonawca dokumentacji studialnej dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów - Przeworsk" zaprasza mieszkańców gminy miejskiej Lezajsk, gminy wiejskiej Leżajsk, gminy wiejskiej Grodzisko Dolne i gminy miejsko-wiejskiej Nowa Sarzyna na konsultacje społeczne poświęcone...

Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Leżajska z dnia 31 stycznia 2018 ropku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I...