Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Terminy składania deklaracji na podatek od nieruchomości

Osoby prawne- w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a w przypadku zmian odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych - 2020

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: https://www.podatki.gov.pl/media/5030/zdn1-01-17.pdf ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: https://

Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne - 2020 r.

Deklaracja do ręcznego wypełnienia: https://www.podatki.gov.pl/media/5026/dn1-01-23.pdf Broszura informacyjna: https://www.podatki.gov.pl/media/5740/mf-broszura-dn-1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne - 2020 r.

Druk aktywny w załączeniu. UWAGA Do wypełnienia wzorów deklaracji zalecany jest program Adobe Acrobat Reader DC (nie w przeglądarce!). Formularze automatycznie wyliczają wysokość podatku, jednak przed złożeniem deklaracji należy sprawdzić prawidłowość tego wyliczenia.